Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.marsdystrybucja.pl  (dalej „Strona”), zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym :

1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze Strony jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

W ramach Strony mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć :

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

I. Administrator

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest:

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze Strony przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

– czasu nadejścia zapytania;

– pierwszego wiersza żądania http;

– kodu odpowiedzi http;

– liczby wysłanych przez serwer danych;

– adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

– informacji o przeglądarce Użytkownika;

– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

– zarządzania Stroną;

– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

– badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Strony może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;

-adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

-numer telefonu;

-adres i nazwa firmy;

-treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają .

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

dostępu do danych;

sprostowania danych;

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IV. Wykorzystanie plików Cookies

Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

-ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony podczas przeglądania;

– późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony z urządzeniem na którym zostały zapisane;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– dostosowania zawartości stron internetowych Strpny do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;

„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

„własne” – zamieszczane przez Stronę;

„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Strona

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Mozilla Firefox

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Klauzula informacyjna dla osób składających CV w zakładce kariera

W związku z wejściem w życie  z dniem 25 maja 2018 roku  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy poniżej podstawowe informację dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych  jest MARS-TDLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , Wojnarowa 370, 33-322 Korzenna wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowy prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000405459,  NIP 7342849334, REGON 492695334 tel. kontaktowy 18/ 477 01 70 e mail biuro@marsdystrybucja.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku wyrażenia zgody .

Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat .

Masz Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa .

Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji.